2009-04-30

Varför blir det såhär?

Hur kommer det sig att våra friheter förefaller vara under konstant belägring från alla håll samtidigt? Är det någon form av avancerad konspiration på gång som syftar till att förslava oss? Nej, naturligtvis inte. Så varför blir det såhär då? lholmq42 tar upp det hela lite, så jag tänkte ta och utveckla tankegångarna lite.

Det finns ett begrepp på engelska vid namn "emergence" som enligt lexin betyder "uppkomst, framträdande, uppdykande" och svenska wikipedia kallar för emergens. För de som inte orkar plöja den länkade artikeln så rör sig emergens om hur system med relativt enkla regler utvecklar häpnadsväckande komplexa beteenden. Vilka regler är det som spelar in i detta fall?
  • Det marknadsekonomiska samhälle vi lever i har ett antal fundamentala regler för hur företag skall fungera. Den grundläggande regeln är att företag existerar för att skapa värde åt sina ägare, antingen genom direkt aktieutdelning eller genom att aktien stiger i värde. Det är faktiskt så att börsnoterade företag är skyldiga att optimera värdet för sina ägare. Om företagets ledning medvetet skulle undlåta att söka maximera ägarnas vinst öppnar de sig för åtal om trolöshet mot huvudman, på samma sätt som om de aktivt försöker köra företaget i botten.

  • Vi lever som bekant i ett land som tillämpar representativ demokrati. Denna innebär i vårt fall (naturligtvis) att landets medborgare var fjärde år väljer representanter som skall styra landet fram till nästa val. Genom en emergent urvalsprocess kommer de som är mest intresserade och mest drivna av att regera att komma in på valbara positioner i de politiska partierna. De som alltså väljs till riksdag och i andra hand till regeringspositioner är alltså starkt motiverade att söka omval. Deras motiv kan vara ädla eller gemena, det spelar ingen roll för hur deras beteende kommer att påverka systemet som helhet.
Dessa två enkla regler tillsammans - företag söker maximal vinst, politiker söker omval - räcker för att förklara vad det är som pågår. Intressant nog så kan den andra regeln förklara tidpunkten och varför detta inträffar just nu, om man tillsätter lite omvärldskunskap - Men detta sparar jag till senare för att inte producera en alltför stor vägg av text ;)

Hur reglerna samspelar

Så hur resonerar då företagen? Jag kommer att koncentrera mig på upphovsrättsindustrin, men det är tillämpligt på andra branscher också; bilbranschen, oljebolagen, militärindustrin etc. Jo, de inser att deras affärsmodell är hotad och att deras ägare står att förlora stora summor. Då tekniska lösningar för att skydda affärsmodellen förefaller vara kortlivade och alternativa modeller inte verkar förmå generera vinster på samma nivåer som den nuvarande återstår helt enkelt att söka skydd av lagen. Detta har inträffat många gånger tidigare och lagstiftning har ibland hållit företag som annars skulle gått i konkurs under armarna i årtionden. För företagen handlar det alltså om att övertyga politikerna om att det ligger i deras intresse att skydda företagen mot den teknik och de samhällsprocesser som verkar kunna skada deras ägares investeringar.

Politiker som söker omval vill naturligtvis se till att samla röster. Detta gör man genom att föra en populär politik och framför allt genom att behålla de röster man har. Det är allmänt känt att folk som förlorar jobbet har en tendens att skylla detta på den förda politiken. Oavsett om förskyllan är korrekt eller felaktig är det inget som politiker vill utsätta sig för. Den uppenbara anfallsvinkeln från företagens sida är alltså att hävda att om de inte får skydd så slår det mot jobben. I fallet med upphovsrättsindustrin så hör det till saken att dessa kontrollerar, eller rättare sagt är de stora mediebolagen och att de kan sätta agendan för politikerna. Populära artister och författare uppfattas också som starka opinionsbildare. Att tillåta något hota en så mäktig bransch är en stor risk att ta som enskild politiker eller som parti, att söka omval utan dess stöd är vanskligt.

På dessa grunder agerar både företag och politiker rationellt och utan ont uppsåt för att begränsa medborgarnas friheter. Företagen upplever att de skyddar sina ägares intressen och politikerna upplever att de för den minst impopulära politiken.

Naturligtvis kan resultatet av samma regler bli annorlunda om man ändrar på några av ekvationens variabler. Den enklaste ratten att skruva på är politikernas viktning av vad som är betydelsefullt inför ett omval. Det är denna väg Piratpartiet har valt att gå - Vi hotar ta röster från partier som låter sig påverkas att inskränka medborgarnas friheter.

2 kommentarer:

  1. Tror du på det där själv.

    SvaraRadera
  2. Jag är besviken - Inte ens trollen gör något helhjärtat försök att reta upp mig~

    SvaraRadera