2009-04-30

Varför blir det såhär?

Hur kommer det sig att våra friheter förefaller vara under konstant belägring från alla håll samtidigt? Är det någon form av avancerad konspiration på gång som syftar till att förslava oss? Nej, naturligtvis inte. Så varför blir det såhär då? lholmq42 tar upp det hela lite, så jag tänkte ta och utveckla tankegångarna lite.

Det finns ett begrepp på engelska vid namn "emergence" som enligt lexin betyder "uppkomst, framträdande, uppdykande" och svenska wikipedia kallar för emergens. För de som inte orkar plöja den länkade artikeln så rör sig emergens om hur system med relativt enkla regler utvecklar häpnadsväckande komplexa beteenden. Vilka regler är det som spelar in i detta fall?
 • Det marknadsekonomiska samhälle vi lever i har ett antal fundamentala regler för hur företag skall fungera. Den grundläggande regeln är att företag existerar för att skapa värde åt sina ägare, antingen genom direkt aktieutdelning eller genom att aktien stiger i värde. Det är faktiskt så att börsnoterade företag är skyldiga att optimera värdet för sina ägare. Om företagets ledning medvetet skulle undlåta att söka maximera ägarnas vinst öppnar de sig för åtal om trolöshet mot huvudman, på samma sätt som om de aktivt försöker köra företaget i botten.

 • Vi lever som bekant i ett land som tillämpar representativ demokrati. Denna innebär i vårt fall (naturligtvis) att landets medborgare var fjärde år väljer representanter som skall styra landet fram till nästa val. Genom en emergent urvalsprocess kommer de som är mest intresserade och mest drivna av att regera att komma in på valbara positioner i de politiska partierna. De som alltså väljs till riksdag och i andra hand till regeringspositioner är alltså starkt motiverade att söka omval. Deras motiv kan vara ädla eller gemena, det spelar ingen roll för hur deras beteende kommer att påverka systemet som helhet.
Dessa två enkla regler tillsammans - företag söker maximal vinst, politiker söker omval - räcker för att förklara vad det är som pågår. Intressant nog så kan den andra regeln förklara tidpunkten och varför detta inträffar just nu, om man tillsätter lite omvärldskunskap - Men detta sparar jag till senare för att inte producera en alltför stor vägg av text ;)

Hur reglerna samspelar

Så hur resonerar då företagen? Jag kommer att koncentrera mig på upphovsrättsindustrin, men det är tillämpligt på andra branscher också; bilbranschen, oljebolagen, militärindustrin etc. Jo, de inser att deras affärsmodell är hotad och att deras ägare står att förlora stora summor. Då tekniska lösningar för att skydda affärsmodellen förefaller vara kortlivade och alternativa modeller inte verkar förmå generera vinster på samma nivåer som den nuvarande återstår helt enkelt att söka skydd av lagen. Detta har inträffat många gånger tidigare och lagstiftning har ibland hållit företag som annars skulle gått i konkurs under armarna i årtionden. För företagen handlar det alltså om att övertyga politikerna om att det ligger i deras intresse att skydda företagen mot den teknik och de samhällsprocesser som verkar kunna skada deras ägares investeringar.

Politiker som söker omval vill naturligtvis se till att samla röster. Detta gör man genom att föra en populär politik och framför allt genom att behålla de röster man har. Det är allmänt känt att folk som förlorar jobbet har en tendens att skylla detta på den förda politiken. Oavsett om förskyllan är korrekt eller felaktig är det inget som politiker vill utsätta sig för. Den uppenbara anfallsvinkeln från företagens sida är alltså att hävda att om de inte får skydd så slår det mot jobben. I fallet med upphovsrättsindustrin så hör det till saken att dessa kontrollerar, eller rättare sagt är de stora mediebolagen och att de kan sätta agendan för politikerna. Populära artister och författare uppfattas också som starka opinionsbildare. Att tillåta något hota en så mäktig bransch är en stor risk att ta som enskild politiker eller som parti, att söka omval utan dess stöd är vanskligt.

På dessa grunder agerar både företag och politiker rationellt och utan ont uppsåt för att begränsa medborgarnas friheter. Företagen upplever att de skyddar sina ägares intressen och politikerna upplever att de för den minst impopulära politiken.

Naturligtvis kan resultatet av samma regler bli annorlunda om man ändrar på några av ekvationens variabler. Den enklaste ratten att skruva på är politikernas viktning av vad som är betydelsefullt inför ett omval. Det är denna väg Piratpartiet har valt att gå - Vi hotar ta röster från partier som låter sig påverkas att inskränka medborgarnas friheter.

2009-04-28

Reflektion 001

Att prisa de döda är lättare än att lovorda de levande.

2009-04-27

Att bekämpa teknik med teknik

Som jag skrivit om tidigare anser jag inte att tekniska framsteg på sikt kan stoppa lagstiftarnas iver att kontrollera internet. Fildelning kan dock, som uppmärksamma läsare påpekat, även utföras via fysiska media och på personlig basis. Denna metod är förvisso mycket långsammare och mindre effektiv, men den fungerade under många år innan internet slog igenom på allvar för gemene man. Vad hindrar oss från att gå tillbaka till beprövade metoder även om internet stympas?

Teknik kommer att hindra oss. Lite lagstiftning, förvisso, men huvudsakligen teknik. Samma tekniska utveckling som medger internet och våra digitala medier gör det också möjligt att på ett tidigare oanat sätt kunna kontrollera vår personliga kommunikation.

Upphovsrättsindustrin av idag är inte beredd att acceptera ens den gammalmodiga form av fildelning som fysiska media innebär, utan har ett antal initiativ igång för att hindra även människa-till-människa-kommunikation. Detta är givetvis mycket svårare än att låsa upp internet, och det kommer således att dröja betydligt innan denna typ av lagstiftning och teknik slår igenom.

DRM

Digital Rights Management. Detta är termen för de tekniska lösningar som är ämnade att hindra oauktoriserad åtkomst och/eller kopiering av media. En av de mest kända DRM-lösningarna idag är CSS, den uppfinning som begränsar i vilken region och med vilken hårdvara man kan spela upp en DVD. CSS har länge använts som ett exempel på att DRM inte fungerar, men man skall ha klart för sig att nästa generations DRM kommer att vara oändligt mycket mer sofistikerat än CSS.

Vad som behövs

...för att upphovsrättsindustrin skall nå sitt utopia är följande:
 • Lagstiftning som förhindrar att konsumenten modifierar sin hårdvara och att kommersiella aktörer gör modifieringar av andras hårdvara.
 • Lagkrav på DRM i all typ av hårdvara, allt från processorer och videokort till MP3-spelare.
 • Spelarprogramvara som vägrar uppspelning av media som saknar en signatur från en auktoriserad utgivare.
 • Operativsystem som inte exekverar program som saknar en signatur from en auktoriserad utgivare.
 • Hårdvara som inte tillåter exekvering av operativsystem som saknar en signatur från en auktoriserad utgivare.
Med detta på plats kan upphovsrättsinnehavarna förhindra att kopior görs av deras material över huvud taget. De kan se till att en fil raderas efter en viss tidsrymd, eller ett visst antal spelningar. De kan tillägna sig fullständig kontroll över hur du konsumerar deras produkt.

Hur långt komna är vi egentligen? För närvarande finns en lag som heter DMCA (Digital Millennium Copyright Act) i USA som sköter om den första punkten. Den andra punkten är ännu ouppfylld. Den tredje är delvis genomförd i och med att DRM finns i nästan all konsumentelektronik, men är ännu inte implementerad på något konsekvent sätt i rena mjukvarulösningar. De fjärde och femte punkterna hade Microsoft och Intel allvarliga planer på att införa i samband med lanseringen av Vista, men denna gång blev det inget av det hela.

Till detta kommer de försök som görs att "plugga det analoga hålet" som man uttrycker det. Vad detta innebär i klartext är att man via en större mängd tekniska trick försöker förhindra att högkvalitativa analoga signaler skickas mellan olika enheter, då dessa kan fångas upp och spelas in. Istället försöker man skicka krypterade digitala signaler hela vägen ut slutenheterna, dvs skärmar och högtalare. Detta kommer vi helt klart att se mer av.

Hur allvarligt är detta?

Hur ser då denna hotbild ut? Just nu verkar denna front i kriget mot konsumenterna vara i ett stilleståndsläge. Jag förväntar mig ingen större aktivitet innan upphovsrättsindustrin börjar ana seger i kampen om internet, dels för att de når större omedelbar kontroll genom att kotrollera nätet, dels för att det är en mycket svårare uppgift att nå kontroll över alla de lagrum som krävs för att tvinga nog många hårdvarutillverkare att implementera DRM i sina produkter.

2009-04-23

Alarmist? Javisst!

Mina spekulationspostningar tenderar att vara lite åt det alarmistiska hållet, det erkännes villigt. Det finns dock en tanke bakom det hela: För identifiera en sjukdom måste du känna till symptomen. Mina framtidsprojektioner innehåller för det mesta ett antal milstenar som troligen kommer att passeras på vägen - Dessa milstenar motsvarar de märkbara symptomen på en sjukdom, de indikerar vad det är som pågår hjälper oss ställa korrekt diagnos.

Projektionerna slutar i en extrempunkt, ett degenererat fall. Eftersom verkligheten inte är perfekt så blir sällan återverkningarna av ens en felaktig politik maximalt dåliga - Människans ofullkomlighet räddar oss förhoppningsvis från att hamna i de ytterlägen som mina spekulationer stipulerar, men man skall alltid räkna på det värsta som kan inträffa eftersom det faktiskt gör det ibland.

2009-04-21

Teknisk utveckling trumfar inte lagstiftning

Det förefaller finnas någon form av föreställning inom piratrörelsen - eller kanske bara den "internetliberala" delen av blogosfären - om att hur det än går så är övervakningsivrarna, film- och musikbranscherna ute i ogjort väder: Man kan inte stoppa teknikutvecklingen. Tekniken kommer att frälsa oss från galna påfund av våra folkvalda.

Detta stämmer inte. Det är en trevlig vanföreställning att tekniken är räddaren i nöden, men det är likväl en vanföreställning.

Låt mig presentera en tidslinje för hur lagstiftarna kan, och troligen kommer, att bekämpa den fria kommunikationen på internet. Det enda som hindrar dem just nu är att de inte kan tekniken, men det löser sig på sikt.

 • Se till att allmänheten blir ordentligt skräckslagen för "terrorister", "pedofiler" och "pirater"
 • Inför lagar som reglerar "kränkande innehåll" på nätet av "hänsyn till utsatta grupper"
 • Inför lagar som förbjuder anonymitet på internet med hänsyn till "hotbilden"
 • Inför lagar som kräver deposition av nycklar för att få begagna sig av kryptering, återigen med hänsyn till "hotbilden"
 • Inför lagar som förbjuder öppna nätverk, såväl hemma som i allmänna lokaler. "Hotbilden" igen
 • Kräv att företag med internetaccess håller loggar för att kunna spåra enskilda användare bakom brandväggar, proxys etc.
 • Ålägg internetoperatörerna att strypa tillgången till allmänna proxy-tjänster som inte kräver ID
 • Ålägg internetoperatörerna att stoppa alla kända fildelningsprotokoll genom djupinspektion av sina kunders trafik
 • Ålägg internetoperatörerna att stoppa alla kända anonymiseringsprotokoll genom djupinspektion av sina kunders trafik
 • Inför lagar som kräver "ansvarig utgivare" för alla maskiner som får ta emot och serva inkommande anslutningar
 • Ålägg internetoperatörerna att stoppa alla anslutningar som inte går till en vitlistad server med autenticerad utgivare
Jag garanterar naturligtvis inte att alla punkter infaller i ordningen som jag placerat det i ovan, men det lär vara rätt nära i alla fall. När den sista pusselbiten faller på plats är internet, och i förlängningen folkets opinion, åter under kontroll, och man kan lägga censuren på en lämplig nivå. Eventuella kostnader för förtrycket betalas av de förtryckta genom abonnemangsavgiften de betalar till sin internetoperatör.

Man kan tycka att alla dessa punkter är hårddragna, men majoriteten är antingen redan genomfört, på förslag eller har varit lag någonstans i Västeuropa vid något tillfälle.

Den kommunikationsfrihet vi uppfattar som självklar på internet är i fara. Akut fara. Du kan inte förlita dig på att tekniken skall rädda din frihet, du måste engagera dig politiskt - Antingen genom att stångas med de existerande rikdagspartierna och få dem att sluta lyssna okritiskt på lobbyister och utländska säkerhetstjänster eller genom att rösta för Piratpartiet.

2009-04-18

Två framtidsscenarier

Som jag ser det pågår just nu en strid om hur vår civilisation skall utveckla sig. Det vi idag ser som vår kultur, det som har sitt upphov i upplysningstiden och dess idéer, är en produkt av det öppna samtalet och den kritiska granskningen. Idén om att allt kan förstås genom rationellt tänkande.

Idag ser vi att den tiden kan vara över - Upplysningen kan mycket väl bli en historisk parentes. Detta påstående kan förefalla helt absurt vid första anblicken, men betraktar man trender i samtiden så verkar det mer och mer troligt att upplysningen mycket riktigt går mot sitt slut.

Vad är då de trender som jag ser tydligast hota det öppna och rationella samhället?
 1. Åsikts- och yttrandefriheter kringskärs. Detta är en pågående process och jag är fast övertygad om att vi sedan länge passerat det största maxima av yttrande och åsiktsfrihet vi kan förvänta oss att se på många årtionden.
 2. Vetenskapen politiseras. Olika intressenter som regeringar, religiösa företrädare och specialintressen av alla sorter försöker influera eller undertrycka forskningsresultat. Beställda kvasivetenskapliga studier används för att "bevisa"det korrekta i ens ståndpunkt.
 3. Religiös fundamentalism är på frammarsch. Trots att de flesta tänker på islam gäller detta över hela välden, även i väst. När politiken influeras av religion läcker denna över i lagstiftning och förstärker punkt 1.
 4. Korporativismen breder ut sig. Företag och andra organisationer med stora resurser tillåts diktera lagstiftning och samhällsutveckling. Politiker tillåter sig påverkas att stödja intressen som inte ligger i linje med det bästa för deras väljare.
Nu kan man givetvis hävda att det inte var bättre förr, men till saken hör att eftersom vi inom alla dessa områden kan se en markant försämring det senaste decenniet så spelar det ingen större roll. Det viktiga är att det är på väg utför. Snabbt.

Men det finns motkrafter, och om vi griper tillfället finns det en möjlighet att skapa ett samhälle som våra förfäder knappast kunnat drömma om.

Scenario 1: Medeltida mörker

I denna framtid härskar storföretag och världsomspännande organisationer över folken som hålls i ledband av köpta politiker. Moralen dikteras av religiösa företrädare och toleransen för avvikelser är minimal. Alla är genom ändrade lagar skyldiga till något brott, oavsett hur trivialt, och kan kastas i fängelse om de beter sig misshagligt.

Den tekniska utvecklingen har avstannat då stora oligopol eller monopol kontrollerar marknaderna. Politiker underblåser fruktan för det okända, både det mänskliga och det tekniska, i syfte att hålla sig kvar på toppen genom ständigt ökade inskränkningar av medborgarnas friheter.

Samhällets medborgare går i ständig skräck för antingen den egna ledningen, främmande makter, terrorism, brottslighet eller vad helst annat ledningen vill att man skall frukta för dagen. Trots att man fruktar ledningens makt är fruktan för det okända större, och man litar på den som förefaller mest auktoritär i varje givet läge. Kretiviteten är död - Kosumerismen härskar oinskränkt. Medborgaren är förvandlad till producent och konsument.

Scenario 2: Ny renässans

Med väldsomfattande möjligheter för kommunikation människor emellan accelereras den tekniska och sociala utvecklingen. Mördande konkurrens över gigantiska marknader plågar företagen, men driver produktutvecklingstakten till absurda nivåer. Vetenskapliga genombrott kommer allt snabbare då en växande del av väldens befolkning har tillgång till högre utbildning - Alla med nätförbindelse kan i princip utbilda sig.

Politiken revolutioneras genom nya tekniska möjligheter. Statskick som tidigare knappt ens kunnat föreställas tar över efter vår nuvarande statsbaserade representativa demokrati. Medborgarnas intressen driver politikerna och lagstiftningen framför sig - Man får bokstavligen det samhälle man förtjänar.

Stora ekonomiska omvälvningar, branta konjunktursvängningar och kriser avlöser varandra medan världens ekonomiska karta ritas om gång på gång. Jättar faller och småföretag växer upp med rekordhastiget i det volatila klimatet.

Valet är vårt

Ännu står båda vägarna öppna. Ännu kan vi som medborgare se till att förtrycket inte vinner. Men hys inga orealistiska förväntningar - Alla nuvarande maktstrukturer vill ha det första scenariot: Politiker, storföretag och religiösa ledare, alla vill de ta din makt ifrån dig. Det ligger i deras natur.

För dig som svensk finns det dock ett enkelt sätt att börja kämpa för det andra scenariot. Det är en liten sak, men kan kännas ovan och konstig. Rösta på Piratpartiet i kommande val. De står inte för allt du gör, men de står för frihet.