2009-04-18

Två framtidsscenarier

Som jag ser det pågår just nu en strid om hur vår civilisation skall utveckla sig. Det vi idag ser som vår kultur, det som har sitt upphov i upplysningstiden och dess idéer, är en produkt av det öppna samtalet och den kritiska granskningen. Idén om att allt kan förstås genom rationellt tänkande.

Idag ser vi att den tiden kan vara över - Upplysningen kan mycket väl bli en historisk parentes. Detta påstående kan förefalla helt absurt vid första anblicken, men betraktar man trender i samtiden så verkar det mer och mer troligt att upplysningen mycket riktigt går mot sitt slut.

Vad är då de trender som jag ser tydligast hota det öppna och rationella samhället?
  1. Åsikts- och yttrandefriheter kringskärs. Detta är en pågående process och jag är fast övertygad om att vi sedan länge passerat det största maxima av yttrande och åsiktsfrihet vi kan förvänta oss att se på många årtionden.
  2. Vetenskapen politiseras. Olika intressenter som regeringar, religiösa företrädare och specialintressen av alla sorter försöker influera eller undertrycka forskningsresultat. Beställda kvasivetenskapliga studier används för att "bevisa"det korrekta i ens ståndpunkt.
  3. Religiös fundamentalism är på frammarsch. Trots att de flesta tänker på islam gäller detta över hela välden, även i väst. När politiken influeras av religion läcker denna över i lagstiftning och förstärker punkt 1.
  4. Korporativismen breder ut sig. Företag och andra organisationer med stora resurser tillåts diktera lagstiftning och samhällsutveckling. Politiker tillåter sig påverkas att stödja intressen som inte ligger i linje med det bästa för deras väljare.
Nu kan man givetvis hävda att det inte var bättre förr, men till saken hör att eftersom vi inom alla dessa områden kan se en markant försämring det senaste decenniet så spelar det ingen större roll. Det viktiga är att det är på väg utför. Snabbt.

Men det finns motkrafter, och om vi griper tillfället finns det en möjlighet att skapa ett samhälle som våra förfäder knappast kunnat drömma om.

Scenario 1: Medeltida mörker

I denna framtid härskar storföretag och världsomspännande organisationer över folken som hålls i ledband av köpta politiker. Moralen dikteras av religiösa företrädare och toleransen för avvikelser är minimal. Alla är genom ändrade lagar skyldiga till något brott, oavsett hur trivialt, och kan kastas i fängelse om de beter sig misshagligt.

Den tekniska utvecklingen har avstannat då stora oligopol eller monopol kontrollerar marknaderna. Politiker underblåser fruktan för det okända, både det mänskliga och det tekniska, i syfte att hålla sig kvar på toppen genom ständigt ökade inskränkningar av medborgarnas friheter.

Samhällets medborgare går i ständig skräck för antingen den egna ledningen, främmande makter, terrorism, brottslighet eller vad helst annat ledningen vill att man skall frukta för dagen. Trots att man fruktar ledningens makt är fruktan för det okända större, och man litar på den som förefaller mest auktoritär i varje givet läge. Kretiviteten är död - Kosumerismen härskar oinskränkt. Medborgaren är förvandlad till producent och konsument.

Scenario 2: Ny renässans

Med väldsomfattande möjligheter för kommunikation människor emellan accelereras den tekniska och sociala utvecklingen. Mördande konkurrens över gigantiska marknader plågar företagen, men driver produktutvecklingstakten till absurda nivåer. Vetenskapliga genombrott kommer allt snabbare då en växande del av väldens befolkning har tillgång till högre utbildning - Alla med nätförbindelse kan i princip utbilda sig.

Politiken revolutioneras genom nya tekniska möjligheter. Statskick som tidigare knappt ens kunnat föreställas tar över efter vår nuvarande statsbaserade representativa demokrati. Medborgarnas intressen driver politikerna och lagstiftningen framför sig - Man får bokstavligen det samhälle man förtjänar.

Stora ekonomiska omvälvningar, branta konjunktursvängningar och kriser avlöser varandra medan världens ekonomiska karta ritas om gång på gång. Jättar faller och småföretag växer upp med rekordhastiget i det volatila klimatet.

Valet är vårt

Ännu står båda vägarna öppna. Ännu kan vi som medborgare se till att förtrycket inte vinner. Men hys inga orealistiska förväntningar - Alla nuvarande maktstrukturer vill ha det första scenariot: Politiker, storföretag och religiösa ledare, alla vill de ta din makt ifrån dig. Det ligger i deras natur.

För dig som svensk finns det dock ett enkelt sätt att börja kämpa för det andra scenariot. Det är en liten sak, men kan kännas ovan och konstig. Rösta på Piratpartiet i kommande val. De står inte för allt du gör, men de står för frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar